گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

حسابداری دارایی هایی زیستی و تنفس جنگل – 9

تاکید دولت ها به سلامت اداري کارکنان و دستگاه های اجرایی در گفتار،  از جمله مواردی است که بدان توجه داشتند، اما از باب کنترل نتیجه رفتاری بنحو واضح می توان گفت به تاکیدات کمتر عمل شده است و باید پذیرفت که ساز وکارها مناسب نبوده است. در رسته عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی یک محور با عبارت « سلامت اداري » تعیین

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید