گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تاریخ نابودی تدریجی طبیعت،محیط زیست،مخلوقات و تمدن های انسانی کره زمین

 


 


      شاید برایتان جالب باشد بدانید در قرن شانزدهمی که می خواهیم از آن شروع کنیم و سخن بگوئیم ،یعنی در دهه های بعد از ۱۵۰۰ میلادی هنوز بسیاری از خشکی های روی این کره خاکی ناشناخته بودند…(چه بهتر برای طبیعت و حیات آن نقاط ) . حتی سفید پوستانی که در نهان ادعای خدائی و خداوندگاری داشتند پا به بسیاری از سرزمین ها نگذاشته بودند…و هنگامی هم که به آن سرزمین ها دست یافتند ، نام کاشف و کشف کننده بر خود نهادند…انگار که آزتک ها ،مایاها،و سرخ پوستان آمریکای شمالی و کانادا موجوداتی بودند برای کشف دیگران…(چه باور ابلهانه ای). 


     در آن دوران دین اسلام دربخشی ازآسیا و شمال افریقا گسترش یافته بود و فرمانرویان ترک و مغول مسلمان حکومت می کردند .در ایران آنزمان سلسله شاهان صفوی برقرار بود (صفویه-۱۴۹۹ تا ۱۷۲۲ میلادی) .در چین خاندان مینگ حکومت میکرد (۱۳۶۸ -۱۶۴۴ م).در روسیه دوک نشینی کوچک در حول وحوش مسکو .در انگلستان تودور ها،هانری هفتم،هشتم و الیزابت اول.در فرانسه خاندان والوا و در  بقیه اروپا خاندان شاهزادگان پر نفوذ هابسبورگ .پادشاهی اسپانیا تازه در سال ۱۴۹۲ با ادغام پادشاهی کاستیل و آراگن یکی شد و تحت سلطه خاندان هابسبورگ قرار گرفت.


      در همان سال ۱۴۹۲ تا ۱۵۰۳ کریستف کلمب دریانورد چهار سفر اکتشافی به سواحل آمریکا داشت.شاید بگوئید بهتر بود که از دوران حمله اعراب و مغول ها شروع میکردیم چرا که بگونه ای راه را در مشرق زمین بر غربی ها بسته بودند .ولی باز به همین نقطه می رسیدیم …نقطه دریانوردی و رشد تمدن سفید پوستان اروپائی و مرکانتالیسم…که بتدریج تکاملی زیان آور پیدا نمود در حالیکه اعراب و مغول ها  تکاملی پایدار پیدا نکردند.


 …ادامه دارد

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید