گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

مدیریت سیستمیک بر منابع طبیعی با لایحه جامع منابع طبیعی در هالة ابهام

بر خلاف آنچه که در تصور عامه است جنگلداری یک مدیریت بلند مدت را بر منابع جنگلی به اجرا در می آورد و قانونگذار در قانون حفاظت و بهره برداری مخصوصاً در ماده سه ابزار مناسبی به سازمان داده است ، بنحویکه از تجارب حاصله می توان سود برد و ادعا کرد در اجرای ماده سه قانون یک وجب ازجنگل های شمال با سابقه اجرای طرح « در حدود 50 سال» شائبه تردید مالکیت

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید