گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

حامیان محیط زیست در دوربان

جوانان حامي محيط زيست در بندر دوربان آفريقاي جنوبي با تجمع در كنار هم سر يك شير را تشكيل داده اند تا توجه افكار عمومي جهاني را به ضرورت مبارزه با پديده گرمايش زمين جلب كنند

بندر دوربان

Tagged →

About امین میراسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

View all posts by امین میراسدی →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید