گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

باید به برنامه توانمند سازی جوامع محلی اهمیت داده شود

 


برای کاهش تخریب در منابع طبیعی و تبدیل عاملیت تخریب انسانی به عوامل سازنده در منابع طبیعی، توانمند سازی جوامع محلی و استفاده از دیگر ظرفیت ها از اقدامات مزیت دار و ضرورت های اجرایی غیر قابل اغماض است.


بر این برنامه ایراد بگیرید و برای تکمیل پیشنهاد دهید و یا حک

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید