گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ترس از رستم دست‌ساز

شماری معتقدند برای نجات محیط‌زیست ایران باید گروهی از علاقمندان دوشادوش
هم، هم‌صدا و هم‌پیمان، شبانه روز و خستگی‌ناپذیر تلاش کنند. هدف‌شان بهبود
شرایط اسفبار موجود باشد و خیال شهرت و محبوبیت و ثروت را از سر به در
کنند. در میان مدافعان چنین نظری، نام‌های آشنایی وجود دارد که در راه
حفاظت از طبیعت استخوان‌ خرد کرده‌اند. سوال اين است كه آيا خيل عظيم
هم‌پیمانان و حافظان محیط‌زیست هدفی واحد را دنبال خواهند کرد یا دنبال
ساخت کلاهی هستند برای خود از این نمد نابه‌سامانی؟

بر اساس منطق ریاضی، یک نمونه نقض کافی است تا به این نتیجه

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید