گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

دکتر محمد قربانی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی دریجانی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا کوچکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مرضیه مطلبی

کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتشار گازهای گلخانه‌ای از منابع مختلف و به‌ویژه از بخش کشاورزی یکی از عواملی اصلی آلودگی‌های زیست‌محیطی و منبع تغییرات عمده در آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می‌شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال 1385 مربوط به 85 گاوداری شیری شهرستان مشهد، که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند، هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای این واحدها با استفاده از الگوی مرز تصادفی فاصله ستانده استخراج شده است.

بر اساس نتایج، هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای گاوداری‌های شیری مشهد و کشور به ترتیب 10/68 و 67910/3 میلیارد ریال است. یافته‌های این مطالعه می‌تواند زمینه‌ای برای مسؤولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح‌تر هزینه‌های زیست‌محیطی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمایند که از مهمترین آنها گرفتن مالیات زیست‌محیطی از واحدهای آلاینده و ایجاد سازوکارهای مناسب برای کاهش انتشار آلاینده‌ها به جو از طریق مدیریت مشارکتی و ترسیب کربن است.

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

One thought on “برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

  1. نصیر

    سلام ببخشید من سایت یا اینیل یا وبلاگ دکتر کوچکی رو میخوام ازشما خواهش میکنم برام ایمیل کنین ممنون

    Reply

پاسخی بگذارید