گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بازی با پارک های جنگلی

 


شهردار منطقه 13: به هیچ وجه قادر به پرداخت پول آب وبرق نیستیم


شهردار منطقه 13 در واکنش به این افزایش قیمت ها گفته است که به هیچ وجه قادر به پرداخت پول آب و برق پارک جنگلی سرخه حصار نیست و اگر قیمت ها تعدیل نشود یا باید پول آب و برق را به صورت عوارض از شهروندان دریافت کند یا باید این پارک جنگلی را تعطیل کند.


چرا شهرداری ها باید از محل درآمد عوارض شهری و از درآمد شهری به شهروندان خود سخت بگیرند ، این پارک های جنگلی با همین سطح خدمات با مالکیت اموال عمومی عموماً توسط منابع طبیعی احداث شده و به اصرار از مدیریت منابع

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید