گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

كوچكترين تخم مرغ جهان!

                              


                                        


به تازگي در غرب ويرجنيا يك كشاورز ادعا كرده صاحب كوچكترين تخم مرغ است. اين تخم مرغ 2.1 سانتي متر بيشتر طول ندارد و وزن آن تنها 3.46 گرم است.
داني راسل گفته است كه همسرم عاشق حيوانات و پرندگان است و ما انواع اين پرندگان را در خانه نگهداري ميكنيم.يك روز كه براي جمع آوري تخم مرغ‌ها به مزرعه رفتيم با صحنه‌اي روبه رو شديم كه توجه ما را به خودش جلب كرد.او در ادامه گفت:ما پس از ديدن اين تخم مرغ متوجه شديم كه مي‌تواند ركورد كوچكترين تخم مرغ جهان را جابه جا كند.
ركورد جهاني اين بخش مربوط به يك تخم مرغ به اندازه 7/2 سانتي متر است.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید