گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

جوامع محلی فقیر در تخریب منابع خود توانمند تر هستند – 1

همه جوامع تحت تاثیر برخورداری از مواهب منابع طبیعی خود هستند، جوامع محلی فقیر  سطح اتکاء بیشتر به منابع خود دارند و از چیزی که امکان مصرف آن محل تردید نباشد بهره برداری کرده و مصرف می کنند و حتی فرصت پهن کردن سفره

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید