گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

(20)90- استقبال و بدرقه

سیزدهمین
رئیس سازمان جنگل ها پس از انقلاب، که با سلام و صلوات آمده بود، پس از گذشت 13
ماه با حرف و حدیث رفت! مرد شریف کرمانی، فرصت چندانی برای پیاده کردن آرمان هایش
نیافت.

گرچه
اینک شاید انتقاد به کار ایشان نیاید ولی واقعیت این است که استاد جوان، بی انتقاد
هم نبود. تصمیمات سریع در غیاب و محرومیت تجربه مدیران کارکشته، یکی از این موارد
است.

متأسفانه
نزدیکان و مشاوران ایشان نتوانستند با تعدیل و تنظیم سرعت حرکت، او را در گذر کشتی
سازمان از توفان های پیش رو یاری رسانند و شد آنچه می توانست نشود.

شاید
برای پذیرش این مسئولیت سنگین، هنوز تجربه بیشتری لازم بود.

برای
ایشان – هرجا که هست- آرزوی موفقیت می کنم.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید