گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تغییر اقلیم و مهاجرت حیوانات و گیاهان

 

محققان انگلیسی با بررسی پژوهش های متعددی که الگوهای مهاجرتی حدود 1400 گونه را زیر نظر گرفته اند و به این نتیجه رسیده اند که تغییرات دمایی باعث مهاجرت گونه ها به عرض های جغرافیایی بالاتر شده است. نکته قابل توجه اینجا است که این روند مهاجرتی در سال های گذشته با شتاب بیشتری رخ داده است.

این مهاجرت با هدف دسترسی به منابع غذایی و یا به دلیل تغییرات الگوهای دمایی و بارش صورت می پذیرد. نکته قابل توجه اینجا است نقاطی که تغییرات دمایی بیشتری را تجربه کرده اند بیشتر با این پدیده مواجه بوده اند.

این مطلب را به طور کامل اینجا مطالعه کنید.

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید