گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تغییرات اقلیمی نیست، … هست

 

مدتی قبل مقاله ای منتشر شد که مدعی شده بود تغییرات اقلیمی نه به دلیل گازهای گلخانه ای که بلکه ناشی از پوشش های ابری است. مقاله در مجله ی علمی و با حمایت یکی از موسساتی منتشر شده بود که با نظریه تغییر اقلیم مخالفت می کنند. البته این حمایت دلیلی بر رد این پژوهشی نیست اما ظاهرا برخی دانشمندان نسبت به محتوای مقاله هشدار داده و آن را نادرست خوانده اند.

مقاله ی مورد نظر بر این باور است که این ابرها هستند که باعث بروز تغییر اقلیم می شوند و گازهای گلخانه ای نقش قابل توجهی ندارند. در این مقاله نویسنده در یک دوره ی حدودا ده ساله مدلی را بین میزان پوشش ابر و دمای خشکی برقرار کرده است. 

جزییات بیشتر را اینجا مطالعه کنید.

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید