گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

اختلافات پوچ و فرصت سوزی

میزی که امانت است برای هیچ کس نماند همه رفتند دیر یا زود !


 هشدار های لازم نیز قبلاًبه سلاجقه داده شد


باور کنید اختلافات مطروحه پوچ و بی اهمیت است و می تواند وجود نداشته و یا قابل طرح نباشد و در هر حال انتقاد نمایندگان محترم و خواسته وزیر متبوع وفق قوانین جاری، تأمل پذیر در راستای اجابت خواسته است و پاسخ نه پاسخ قانع کننده ای

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید