گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 7

سد سازان ایرانی در کدام سد سازی به مانند سد سازی در کشورهای یونانی و ایتالیایی کارکردند و چرا درمسیر  توسعه ایران  این عده اندک از گروه‏های مدافع محیط زیست در همراهی با بد خواهان از دیگر کشور ها تحت عنوان طرفداران محیط زیست و آثار باستانی متهم به تغافل

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید