گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آبدزدک- آبدزدک ها : Gryllotalpa species (mole crickets)

آبدزدک- آبدزدک ها    :    Gryllotalpa species (mole crickets) 


 آبدزدک را از دوران نوجوانی شناختم روز هایی که بچه کشاورزی فعال بودم و از آن بعنوان طعمه ماهی گیری سنتی استفاده می کردم ، روزهایی که همه در حسرت تکرارش می نشینند . اما این روز ها شناسایی آب دزدک جوری دیگر برایم مهم شده و به نحوی باید از چگونگی حفاری آبدزدک آشنا شوم و از این رو دانستن آناتومی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید