گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

جشنواره بادبادك ها

 


همزمان با روز زمین پاک جشنواره ای در پارک آب و آتش برگزار شد. در این جشنواره سازمان های مردم نهاد حضور داشته و در نمایشگاه جانبی این جشنواره به معرفی خود و آموزش های چهره به چهره به شروندان پرداختند.


از NGOهاي موجود مي توان به جمعيت حاميان زمين، انجمن چراغ، تشكل دروازه هاي سبز پارس، انجمن يوز و انسان پاك ،زمين پاك اشاره كرد. 


از تمامی اعضای جمعیت که در این روز حضور داشتند سپاسگزارم.     


SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید