گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

قربانی کردن حیوانات حرکت معکوس ساعت زمان است به سوی عقب افتادگی (گاندی)

 


آنگاه که نظاره گر بریدن گلویم برای  رفتن به خانه بخت – مرگ پدر بزرگ – خریدن ماشین آخرین سیستم   و به دنیا آمدن نوزادت هستی  ….. لحظه ای تامل کن و به چشمهایم بنگر تا رازی را با تو در میان بگذارد….. خدا مرا حیات بخشید و تو مرگم را به او هدیـه میکنی تا از چشم بد و بلایا دورت نماید ؟! دو رفتار متفاوت در سوی بینهایت…..چگونه می توانی باور داشته باشی دستهای احساس و شعورت را خدا می فشارد!؟


 


گوسفندانی که دیگر نیستند


Your image is loading...


 


ساعت ۸و۳۰ صبح رفتم تا نزدیک شرکت تا طبق هر روز غذای گربه های گرسنه ای را که به انتظارم نشسته اند بدهم  (نمیتوانم حتی یکروز خصوصا” درسرما گربه ها را منتظر بگذارم).  سعی کردم از جاهائی گذر کنم که چشمم به گوسفند قربانی نیافتد. متاسفانه یک گوسفند زیبا دیدم که بزور وارد یک سوپر میکردند.  تند تند غذای گربه ها را دادم و برگشتم به خانه و صبر کردم تا ساعت ۱ بعد از ظهر بروم برای کمی خرید منزل (گویا کشت و کشتارها بیشتر در صبح زود انجام میشود).  از در مجتمع که خارج شدم دیدم یک وانت درکوچه پارک کرده و در آن ۵  گوسفند زیبا با چشمهاشون دارند نظاره میکنند گوسفند دیگری را  را که چند آدم۲پای گردن کلفت بی مروت  بیرحمانه از بین آنها جدا کرده و   کشان کشان و بزور میخواستند ببرند داخل محوطه یک مجتمع و گوسفند هم بع بع کنان سعی میکرد خودش را از دست دیو و ددان نجات بدهد. دوربین را برداشتم رفتم جلو… طرف تا منو دید گفت حاج خانم گوسفند میخوای بخری بیا جلو … من از گرفتن عکس پشیمان شدم کلی فحش و بد وبیراه نثارشان کردم و رفتم.   گوسفند ها میفهمیدند.. من درچشمهای آنها ترس و وحشت را دیدم.  این چه رسم کثیفی است .  ای انسان خردمند با فرهنگ .. به عقل و خرد خودت رجوع کن.. ریختن خون حیوان بیگناه چه دردی از تو و خدا دوا میکنه.. یعنی خدای تو اینقدر وحشی است که میخواهی با ریختن خون شادش کنی؟  خدائی که من میشناسم این نیست.. خدای مهربانی است که عاشق تمام مخلوقات خود است… دست برداریداز این ظلم و ستم ها ای آدم۲پاهای وحشی و دد منش.. دست بردارید..


 


 
چند صحنه از کشت و کشتار حیوانات بیگناه ..


Your image is loading...

 


 


Your image is loading...

 

 

Your image is loading...

 

 

Your image is loading...

 

 

 

Your image is loading...

 

 Your image is loading...

 

 

Your image is loading...

 

 

 

درشهرستانها برای خوشحالی بیشتر خداوندشان گاو و شتر را به بدترین و زجرآورترین راه به قتل میرسانندYour image is loading...

 

 Your image is loading...

 

 

Your image is loading...

 

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید