گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آخرین سلحشور …

 


 


 


      در تاریکی و سکوت شب از ساختمان های دور و بر کوچه صدای زندگی آدما بگوش می رسید… آهسته قدم می زدم…با رفتن سانی و درگذشت گربه سیاه کم حوصله شده بودم  .


در تصویر زندگی یک جا کودکی به دنیا آمد …یک جا پدر بزرگی در گذشت …یک جا بچه ها به مدرسه می رفتند …یک جا دو نفر عاشق شده بودند …یک جا جمعی کارگر داشتند عرق ریزان کار می کردند…یک جا چند نفر غرق در عیاشی و پر خوری و فرومایگی بودند…ویک جا سلحشوری از پا در آمد…       


     بعد از رفتن سانی و درگذشت گربه سیاه کم حوصله و گیج شدم . ولی وقتی صدای بچه های گربه سیاه رو از توی حیاط ساختمان روبرو شنیدم فهمیدم که آخرین سلحشوری وجود نداره  …هر سلحشوری که از پا در میاد دیر یا زود یکی دیگه جای اونو میگیره .در نبرد ابدی بین خیر و شر فقط باید انتخاب کنی کدوم طرفی هستی .    


     یه کمی خودم رو از در حیاط بالا کشیدم و توی حیاط را نگاه کردم .دو تا بچه گربه گرسنه به من خیره شده بودند.از زیر در براشون غذا و آب گذاشتم .یکی شون سیاه بود ولی برای من مثل هزار خورشید تابان… با صاحب ساختمان که صحبت کردم گفت ، بودن آنها در حیاطش مانعی نداره .نویسنده مهربان وبلاگ گربه ایرانی هم که در جریان بودند گفتند فعلا بهتره اونجا بمونند چون اگر بیان بیرون ممکنه برن زیر ماشین.


    چند روز بعد صاحب ساختمان که دست کمی از سند باد بحری ندارند رفتند سفر . ولی من همچنان از زیر در حیاط آب و غذا به بچه گربه ها میرسوندم .بچه گربه خاکستریه هم یه روز اومد بیرون و ناپدید شد .اما بچه گربه سیاه توی حیاط موند و با برگشتن صاحب ساختمان از سفر میتونستم برم از نزدیک بهش سر بزنم .خنده دار اینکه صاحب ساختمان می گفت این بچه گربه ها خیلی وحشی اند و اصلا نمیشه اونا رو گرفت . ولی این تصور اون بود و من تا میتونستم می رفتم به کوچولوی سیاه سر میزدم .      


      کم کم بچه گربه سیاه دیگه از من نمی ترسید .می امد جلو و مشغول بازی و جست وخیز می شد .  وقتی بازی و جست خیز میکنه بهش میگم ، بیا اینجا ببینم کوچولو … ناز نازی هستی یا سلحشور… میدونم که آخرین سلحشور نیستی . این دور و بر باش تا ببینم کجا میتونیم پناهت بدیم…


 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید